BJØRNEN GJENNOM ÅRSTIDENE: VÅR


 

Om våren finner bjørnen med sin gode luktesans, ofte dyr som har dødd i løpet av vinteren. Disse spiser den med god appetitt, selv om de er både gamle og råtne. Bildet viser ei binne med 3 fjorårsunger ved restene av en elg i midten av mai måned. Foto: Göran Ekström

Tidspunktet for når bjørnen forlater hiet om våren er gjerne noe forskjellig for hannbjørner og binner. Hannbjørner på våre trakter er som oftest ute fra slutten av mars og til midten av april mens binnene (i all  hovedsak på svensk side) forblir gjerne ved hiene lengre enn hannene og er ute i siste halvdel av april og begynnelsen av mai.

Maur er svært viktig føde for bjørnen om våren og spesielt i den første tiden etter at de har forlatt hiet. I fjellnære områder kan bjørnen spise noe bær også om våren og spesielt gjelder dette krekling. På vårsnøen kan spesielt hannbjørner prøve seg på elgjakt. Den leter også flittig opp slakteavfall fra siste høst og kadavre etter elg som har omkommet i løpet av vinteren.