KULTUR: LANDSKAP

KULTUR: LANDSKAP

Kulturlandskapet trues av utbygging og gjengroing og alt var mye bedre før, kan det virke som. Er endringene så store? Hvordan så det egentlig ut før sammenlignet med nå? Utstillingen KULTUR:LANDSKAP handler om hvordan menneskets påvirkning av landskapet, både...