Verdens våtmarksdag, 2. februar kl. 12.00 -14.00

Velkommen til åpent seminar
P R O G R A M

Kl. 12.00 Kaffe –
Kl. 12.15 Velkommen

Kl. 12.30 Storskarv (og toppskarv) i Norge; biologi og bestandsutvikling Biolog og forsker Nils Røv Kl. 13.30 Storskarv i innlandsvassdragene Biolog Trond Øigarden

Kl. 14.00 Avslutning
Arrangementet er gratis.
Ta gjerne med  matpakke. Salg av lunsj , kaffe og kake 50 kr

Hvert år markeres Verdens Våtmarksdag over hele verden 2. februar. Det var nettopp på denne dagen da den internasjonale våtmarkskonvensjonen ble undertegnet for 46 år siden. I den første tiden hadde det internasjonale samarbeidet størst fokus på bevaring av våtmarker for spesielt vannfugler. Senere fikk samarbeidet et bredt perspektiv på våtmarker og flora, fauna og livsgrunnlag for mange mennesker. Randsfjordmuseet og Dokkadelta våtmarkssenter har i mange år markert denne dagen med et «miniseminar». Årets tema er storskarv i innlandsvassdragene, og dette er et tema som har fått mye oppmerksomhet i mediene i løpet av de siste årene. Mange har forbundet økt forekomst av storskarv med en frykt for nedgang i lokale fiskebestander. Biolog og mangeårig sjøfuglforsker Nils Røv vil gi informasjon om biologi og bestandsutvikling for begge skarvearter i Norge, herunder også underarten mellomskarv. Biolog Trond Øigarden vil gi informasjon om utviklingen for observasjoner av storskarv i innlandsvassdragene i Oppland spesielt på 2000-tallet. 

 

Skills

Posted on

26/01/2017