SYSTEMATISKE FORSØK MED JERNFRAMSTILLING I JKS-TRADISJON KITTILBU 2016

Randsfjordmuseet vil videreføre gjennomføring av systematiske forsøk med jernframstilling på Kittilbu og har følgende framdrift i september, se nedenfor. Vi håper at frivillige kan ha muligheter for å sette av litt tid til å delta.  Meld gjerne fra om noen har anledning.

Uke 38: onsdag 21. – fredag 23. september (mellom 11:00 og 16:00 ca)

·         Gjennomføre minimum seks forsøk med to ovner

o   Basert på problemformuleringer, testing

o   Full dokumentasjon

o   Danne grunnlag for rapport og publikasjon

Undersøkelsene blir utført i samarbeid med arkeolog Lars Erik Narmo, og museets ansatte, samt frivillige.

Velkommen til noen lærerike og interessante dager på Kittilbu!