Jarl von Hoother Band: Finnegans Wake på hadelandsk

Jarl von Hoother Band: Finnegans Wake på hadelandsk

James Joyces Finnegans Wake er et av verdenslitteraturens mest særegne verk. Leif Høghaug har tatt på seg den store oppgaven: å oversette boka til norsk.

På Hadeland Folkemuseum går teppet opp for Finnegans Wake som musikkteater. Sammen med musikerne Hege Rimestad (fele) og Dag F. Gravem (gitar) utgjør Høghaug Jarl von Hoother Band. De tre vil ta oss med inn i Joyces rytmiske og forunderlige univers, et univers som i norsk tolkning framstår som et sammensurium av nynorsk, bokmål, hadelandsdialekt og andre dialekter.

Finnegans Wake kan kallast nattas bok. Som i ein draum glid det eine inn i det andre: ein karakter tek bustad i ein annan karakter; ein by (til dømes Dublin) vert til ein annan by; eit språk glid inn i eit anna språk, og slik blir heile tida noko nytt til.

«Og shærs shellskapeleg kvar og ein i si deltaking. Gog og magog og dei ein groggy runde grog. Hald fram ja med festinga ja heilt te Hanoghonigan er utrydda ja!»

Inngang 180,-
Finnegans bar er åpen.

Vælkømmin!

Skills

Posted on

07/06/2017