DE KULTURHISTORISKE SAMLINGENE


Randsfjordmuseet forvalter en stor og rik kulturarv fra Hadeland- og Landkommunene. Samlingene omfatter bygninger og anlegg, fartøy, gjenstander, kunst, fotografier, audiovisuelt materiale og arkivalie.

Museumsavdelingene Hadeland Folkemuseum og Lands Museum har siden tidlig 1900-tall dokumentert, samlet inn og forvaltet objekter knyttet til håndverk, industri, landbruk, servicenæringer, husflid, foreningsarbeid, fritid, menneske og bomiljø. De kulturhistoriske samlingene består i dag av blant annet 70 bygninger, 30.000 gjenstander, 200.000 fotografier, 500 bilde-/lydopptak og 600 hyllemeter arkivmateriale. Museet er depotinstitusjon for offentlige og private arkiv i tillegg til å ha et omfattende internarkiv. En viktig del av samlingene skriver seg fra museets eget dokumentasjonsarbeid og kildeinnhenting i forbindelse med forsknings- og formidlingsprosjekter.

Randsfjordmuseet er del av Opplandsarkivet. Dette er et attraktivt tilbud for private arkiv fra eksempelvis foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner, bedrifter og stiftelser. Pr i dag oppbevares ca 900 privatarkiver, bestående av dokumenter, protokoller m.m., trygt og sikkert i museenes arkivmagasiner. Museene har også et spesialmagasin for negativ- og fotosamling. Innsamling og bevaring av fotografi er et prioritert område.

I våre Dokumentasjonssentre finner du bibliotek og leseplasser, og du får god hjelp fra oss til å finne fram i samlingene. Her er også tilgang til kopimaskin, leseapparat for mikrofilm og trådløst nettverk.

Randsfjordmuseet låner ut samlingsmateriale til utstillinger ved andre museer og offentlige institusjoner. Vi er også behjelpelige med å levere digitale kopier fra vår fotosamling til privatpersoner, publikasjoner og lignende.

Randsfjordmuseet er involvert i ulike regionale og nasjonale nettverk og forum innen fagområder som industridokumentasjon, fotobevaring, samlingsforvaltning, bevaringsmetodikk og digitalisering. I tillegg er vi engasjert i ulike samarbeidsprosjekter med andre museer og utdannelsesinstitusjoner.     

Søk i samlingene

Randsfjordmuseet bruker de digitale forvaltningsverktøyene Primus og Asta i katalogiseringsarbeidet. Vi har siden 2008 publisert gjenstands- og fotoregistreringene på www.digitaltmuseum.no. Her kan du legge inn kommentarer, bestille foto og sende tilbakemelding til museet. Vi setter pris på alle merknader og utfyllende opplysninger til våre samlinger. Merk at ikke all informasjon knyttet til gjenstandspostene publiseres. Opplandsarkivet har egen nettside hvor du kan lese mer om materialet vi har i arkivet. Museet har også startet arbeid med å tilgjengeliggjøre arkivmateriale på www.arkivportalen.no.

For spørsmål om kulturhistorie kontakt: Grethe Johnsrud.