Om Randsfjordmuseet: Randsfjordmuseet er et regionalt museum som jobber med natur- og kulturhistorie lokalt. Randsfjordmuseet består av fire museer i Oppland: Hadeland Bergverksmuseum, Hadeland Folkemuseum, Kittilbu Utmarksmuseum og Lands Museum. I tillegg har vi en...