ANSATTE:

Daglig leder Randsfjordmuseene

Leila Valvik Raustøl, Tel 95 23 94 19

lvr(at)randsfjordmuseene.no

NATURHISTORISK SEKSJON:

Leder naturhistorisk seksjon

Finn Audun Grøndahl, tlf 45 86 26 21

fag(at)randsfjordmuseene.no

Naturhistoriker

Eike Müller,  tel 92 04 81 75

em(at)randsfjordmuseene.no

SEKSJON FOR FORMIDLING OG  MARKEDSFØRING:

Leder seksjon for formidling (kommunikasjon, utstillinger, program)

Maja Leonardsen Musum, tlf 45 42 98 69

mlm(at)randsfjordmuseene.no

Formidlingsansvarlig Kittilbu Utmarksmuseum (skole, bestillinger, program) 

Marita Dalsegghageh, tel 47 97 00 82

kittilbu(at)randsfjordmuseene.no

Formidlingsansvarlig Lands Museum (skole, bestillinger, program)

Sally Græsdahl, tel 45 48 61 53

sg(at)randsfjordmuseene.no

Formidlingsansvarlig Hadeland Folkemuseum (skole, bestillinger, program)

Sigrid Tveiten Roholdt, tel 45 50 03 63

str(at)randsfjordmuseene.no

Formidlingsansvarlig Hadeland Bergverksmuseum (skole, bestillinger, program)

Lise Bruneau Rossow, tel 93 07 81 61

hbe(at)randsfjordmuseene.no

Prosjektmedarbeider )

Alejandra Mendez

 

KULTURHISTORISK SEKSJON

Leder kulturhistorisk seksjon (Gjenstandssamling, MS Brandbu, magasin)

Grethe Johnsrud, tel 46 62 58 87 

gj(at)randsfjordmuseene.no

Arkivar

Kari-Mette Avtjern, tel 47 97 00 80

kma(at)randsfjordmuseene.no

Kulturhistoriker

Solfrid Myhre, tlf 47 97 01 07

sm(at)randsfjordmuseene.no

Konservator NMF (Foto- og audiovisuelle samlinger)

Alastair Brown, tel 47 97 00 81

ab(at)randsfjordmuseene.no

Bygningsvernrådgiver

Lars Stålegård, tel 45 86 39 15

ls(at)randsfjordmuseene.no

Samlingsforvalter (Arkiv- og gjenstandssamlinger. Magasin)

Natasha Bjørnset Reksten, tlf 45 39 54 36

nbr(at)randsfjordmuseene.no

Håndverker Lands Museum og Kittilbu Utmarksmuseum

Kjell Arvid Briskodden, tlf 46 44 53 84

kab(at)randsfjordmuseene.no

Håndverker, Hadeland Folkemuseum & Hadeland Bergverksmuseum

Kjell Sørum , tlf 46 62 48 47

Håndverker

Olav Fossum, tlf 46 61 49 24

of(at)randsfjordmuseene.no

 

 

 

VÅRE FORMIDLINGSARENAER:

HADELAND BERGVERKSMUSEUM 

epost: hbe(at)randsfjordmuseene.no

Besøksadresse: Hadelandsvegen 1568, 2742 Grua  

Postadresse: Kongevegen 92, 2770 Jaren

61 32 00 80

HADELAND FOLKEMUSEUM

epost: hf(at)randsfjordmuseene.no

Kongevegen 92, 2770 Jaren

61 31 32 80

KITTILBU UTMARKSMUSEUM

epost: kittilbu(at)randsfjordmuseene.no

Besøksadresse: Gausdal Vestfjell, 2653 Vestre Gausdal

Postadresse: Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal

61 22 38 00

LANDS MUSEUM

epost: lm(at)randsfjordmuseene.no

Villaveien 45, 2870 Dokka

61 11 06 87