bergverks

 

 


OM OSS   FINN OSS   KALENDER    SKOLETJENESTE  –  VENNEFORENING – NYTTIGE LENKER  

Hadeland Bergverksmuseum er et museum for Hadelands mangesidige bergverkshistorie. Museets hovedattraksjon er besøksgruvene på Nyseter hvor det er daglige omvisninger i sommersesongen, samt på forespørsel før/etter sesong. I tillegg har museet både kultur- og naturhistoriske utstillinger med materiale fra Hadeland. Museet har også en kafé, samt museumsbutikk med et utvalg lokale suvenirer, lokale mineraler, litteratur, m.m.

Hadeland Bergverksmuseum ble stiftet i 1993, etter et vedtak i Lunner kommune.  26. september samme år åpnet museet dørene i andre etasje på Grua stasjon. Etter om lag ti år flyttet museet inn på eiendommen Bråten, hvor museet fortsatt holder hus. Hadeland Bergverksmuseum ble drevet på dugnad av en stiftelse og en venneforening fram til Randsfjordmuseet tok over driften 1. januar 2010.

Eiendommen Bråten var sommerbostedet til bergverksdirektør Henrik Kristian Borchgrevink fra 1907. Bråten har de senere år gjennomgått et storstilt renoveringsarbeid med Stiftelsen Hadeland Bergverksmuseum i spissen. I dag drives dette arbeidet videre av Randsfjordmuseet A/S. I alt har det omfattende arbeidet ført til at småbruket på Bråten fremstår som en god representant for Hadelands bergverkshistorie.

På grunn av historie og beliggenhet har museet naturlig nok en spesiell tilknytning til Grua og til Lunner kommune. Museets arbeidsområder strekker seg likevel på tvers av kommunegrensene og vi kan tilby turer til geologiske og bergverkshistoriske lokaliteter andre steder på Hadeland.

Bergverksdriften på Hadeland er gammel. Den eldste dokumenterte driften har vi fra 1538, da jerngruven Hadelandsgruben på Grua ble mutet av kong Christian III. Vi kan likevel anta at driften her er eldre. Vesentlig eldre kan også klebersteinsbruddene på Hadeland være. På Hadeland har vi i tillegg til jerngruver og klebersteinsbrudd også kobbergruver, blygruver, sinkgruver, vi har teglverkshistorie, steinbrudd til uttak av bygningsstein, vi har marmorbrudd og marmorsag, kalkbrenningsanlegg og kalksteinsbrudd, vi har grustak i morene og vi har moderne pukkverk. Den såkalte bergindustrien på Hadeland har vært omfattende og variert opp gjennom århundrene, og alle disse aspektene inngår i vårt arbeidsfelt. Hadelands plassering innenfor det geologiske området Oslofeltet er grunnlaget for at mennesker i denne regionen har utnytte naturressurser gjennom ulike former for bergverk. Dette er bakgrunnen for at enkelte geologiske prosesser hører til det feltet Hadeland Bergverksmuseum har fokus på, både i utstillingsøyemed og i generell formidling.