Utdrag fra pollenanalytisk undersøkelse ved Dokkfløy i Gausdal og Nordre Land

Under utarbeidelse