kittilbu

 

 


OM OSS  – FINN OSS – KALENDER  –  JERNUTVINNING  –  SETEROPPLEVELSER  –  SKOLETJENESTE  –  LANGSUA NASJONALPARK  –  MUSEUMSLAG – UTLEIEiconmail

LANGSUA NASJONALPARK

Gode opplevelser i Langsua nasjonalpark se turapp.no/langsua og last ned turappen på din mobil.

Informasjon
Får du på museet. Med vår nye tredimensjonale landskapsmodell gir vi deg spennende muligheter til å finne informasjon om området og å få en turopplevelse allerede før turen har startet. Vi selger kart, fiskekort og hjelper deg med turforslag. Noen av våre guidede turer går i nasjonalparken. Se vårt sesongprogram. For grupper kan vi tilby guidede turer etter bestilling, med tema innen for natur- og kultur. Vi skreddersyr et opplegg sammen med dere!

En nasjonalpark for hele familien
Her kan små og store oppleve alt fra villmark til seterområder, avstandene er korte. Her er frodige blomsterenger, spennende våtmarksområder, fiske-,bade og padlevann, og mange steder å slå opp teltet. Terrenget er mildt men byr også på spennende toppturer med vidt utsyn. Skaget er den høyeste toppen på 1685 m.o.h, mens Langsua er på 1553 m.o.h.

Gausdal Vestfjell kaller vi fjellet på Gausdalssiden. Området har lange og rike kulturtradisjoner og gausdølene bruker området aktivt, i likhet med mange tilreisende. Det er Gausdal Fjellstyre som driver oppsyn i Vestfjellet.

Fjellstyrene og DNT har et nett av ubetjente hytter og buer. Det finnes en betjent DNT hytte som er Liomseter.

 

Historien bak
Menneskene har høstet av ressursene i Langsua i uminnelige tider, noe alle kulturminnene vitner om. De første kom hit allerede i steinalderen, for 8000 år siden. Her har husdyrene beitet og menneskene fangstet elg, sanket fór, utvunnet jern og tjære, fisket og rekreert .

Den 11.mars 2011 vedtok Kongen i statsråd verneplan for Langsua nasjonalpark, i tillegg fire nye landskapsvernområder og fem nye naturreservat, samlet er det er areal på 1000 km2.

Ormtjernkampen Forløperen til den nye og utvidede Langsua nasjonalpark var Ormtjernkampen nasjonalpark som ble etablert i 1968. Forstmester Haakon Lie merket seg allerede i 1930 årene, under tømmerblinking, at det i Ormtjernkampen var uberørt og gammel skog. Han spurte seg ; ” Kunne det være urskog som er så sjeldsynt no her sør i landet?”. Først etter 2.verdenskrig kunne han ta opp igjen arbeidet med å få til en fredlysing av dette urskogfeltet.  Årene gikk og det ble 1956 før Landbruksdepartementet fredet Ormtjernkampen Villmark som dekket et område på 4500 dekar. Området ble senere utvidet til også å gjelde Dokkampen og Snæreskampen og vernevedtaket i 1968 lød på 9 km2 .  Dette var en av Norges første nasjonalparker og den minste. Formålet med vernet var å verne et urskogsområde i høyereliggende skog. Her står de gamle grankjempene til de bikker overende av seg selv, og blir leveplass for mange spesielle arter av sopp, lav, mose og insekter.