Randsfjordmuseene AS

 

Kontakt oss

Randsfjordmuseenes fellesadresse:
Kongevegen 92
2770 Jaren

Ansatte: Stilling: Telefon:
Avtjern, Kari-Mette S. Avdelingsleder, Hadeland Folkemuseum 47 97 00 80
Briskodden, Kjell Arvid Håndverker, Lands Museum 46 44 53 84
Brown, Alastair G. Kirkwood Avdelingsleder Lands Museum. Konservator NMF 47 97 00 81
Fossum, Olav Håndverker, Hadeland Folkemuseum 46 61 49 24
Græsdahl, Sally Publikumsansvarlig, Lands Museum 45 48 61 53
Grøndahl, Finn Audun Naturhistoriker, Randsfjordmuseene 45 86 26 21
Johnsrud, Grethe Gjenstandsansvarlig og skoletjeneste, Hadeland Folkemuseum 46 62 58 87
Kirk, Charlotte Wrist Avdelingsleder, Kittilbu Utmarksmuseum 47 97 00 82
Lindbråten, Dag Bygningsvernrådgiver, Randsfjordmuseene 45 86 39 15
Morstad, Lars Otto Vaktmester, Hadeland Folkemuseum  
Musum, Maja L. Programansvarlig, Hadeland Folkemuseum (i permisjon) 45 42 98 69
Myhre, Solfrid Avdelingsleder, Hadeland Bergverksmuseum 47 97 01 07
Raustøl, Leila V Daglig leder, Randsfjordmuseene 95 23 94 19
Reksten, Natasha Bjørnset Gjenstandsansvarlig, Lands Museum 45 39 54 36
Scharffenberg, Katrine Malerikonservator NK F-N 94 32 71 03
  Fotoansvarlig  
Schjørlien, Kai Tore Vaktmester, Lands Museum 46 54 88 39
Sørum, Kjell Vaktmester, Hadeland Folkemuseum 46 62 48 47
  Vaktmester, Hadeland Bergverksmuseum  
     
Avdelinger: Hadeland Bergverksmuseum 61 32 00 80
  Besøksadresse: Hadelandsvegen 1568, 2742 Grua  
  Hadeland Folkemuseum 61 31 32 80
  Kongevegen 92, 2770 Jaren  
  Kittilbu Utmarksmuseum 47 97 00 82
  Besøksadresse: Gausdal Vestfjell  
  Lands Museum 61 11 06 87
  Villaveien 45, 2870 Dokka