kittilbu

 

 


OM OSS  –  FINN OSS – KALENDER  –  JERNUTVINNING  –  SETEROPPLEVELSER  –  SKOLETJENESTE  –  LANGSUA NASJONALPARK  –  MUSEUMSLAG – UTLEIEiconmail

Kittilbu Museumslag ble stiftet 6.april 2006 og er en venneforening for Kittilbu Utmarksmuseum. Museet ble konsolidert med Ransdfjordmuseene AS 27.april samme år.

Kittilbu Museumslag har som formål å støtte Kittilbu Utmarksmuseum bl.a. ved å:
bidra til å dokumentere- og formidle Gausdal Vestfjells kultur- og naturhistorie
skaffe gjenstander, utstyr eller pengegaver
støtte museet ved å hjelpe til ved arrangementer, dugnader og aktiviteter
utføre praktiske oppgaver som knytter seg til vedlikehold

Kittilbu Museumslag er åpent for alle

Årskontingent:
Enkeltmedlem kr. 100,-
Familiemedlemskap
(ektefelle/samb. og barn under 18 år)
kr. 150,-
Bedrift-/foreningsmedlemskap
(bedrift inntil 4 adgangskort)
kr. 200,-
Medlemskap gir gratis adgang på museet i vanlig åpningstid (ikke arrangementer).
Har du lyst til å bli medlem i museumslaget og på den måten støtte Kittilbu Utmarksmuseum?
Kittilbu Museumslags styret : kommer
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem
Valgkomitè
Valgkomitè
Valgkomitè

Årsmelding fra museumslaget 2009 kan du lese her.