JORDHI OG BERGHI


Jordhi

Jordhiet graves rett inn i jordbakken gjerne nedunder et tre som på bildet over. Bjørnen har sin store kraft i framlabbene og har ingen vansker med å grave fram store steiner og røtter som blir liggende godt synlig foran eller nedunder hiåpningen.

Berghi 

Berghiet er berghuler og hulrom i bergsprekker og mellom steinblokker.

Foto: Finn Audun Grøndahl

Foto: Erling Maartmann

Foto: Finn Audun Grøndahl

“Kvistreir”

Noen bjørner tar til takke med å ligge under et rotvelt, under trerøtter eller ved en tett treklynge. Noen lar seg snø ned helt åpent. Som oftest velger bjørnen likevel å lage ei seng som kan ligne på et stort fuglereir!

Bildene til venstre viser 2 åpne hi med store bosoer. Det ene hiet er lagt inntil en bergvegg. Bosoene er her bestående av bjørkekvist, granbar, mose og gress.

Inne i hiet

Bjørnen lager oftest ei ”boso” eller seng i hiet som gjerne består av lyng, mose eller granbar som den samler inn fra nærområdet. Utgravingen fra hiets nærområde hvor mose og lyng hentes vil synes godt.

Bosoa sin viktigste funksjon er å isolere mot varmetap gjennom vinteren. Et bløtt leie må og være en fordel for den tunge bjørnekroppen når oppholdet gjerne varer om lag et halvt år. Bildet over er ei gammel boso i et berghi.

Forrige  /  Tilbake