BJØRNEN GJENNOM ÅRSTIDENE: HØST 


Bjørnen spiser bær nesten uavbrutt dag og natt utover høsten og fram til at vintersøvnen overtar. Foto: Susanne Jaggi og Tom Johansen
På ettersommeren og især utover høsten spiser bjørnen store mengder blåbær og går gjerne over til krekling etter at blåbæra har fått noen frostnetter. Bærene er viktig føde for bjørnen spesielt på grunn av et høyt sukkerinnhold som omdannes til fett og som lagres i bjørnekroppen. Fettet utgjør den energien som bjørnen trenger for å overleve gjennom den lange vinteren og den første tiden etter at
hiet forlates. Det opplagrede fettet kan utgjøre 40% av kroppsvekten når vintersøvnen tar til. I oktober begynner også bjørnen å forberede seg til vinteren ved å lage seg et hi eller vinterleie. Det er store forandringer i bjørnens kroppsfunksjoner som skjer i forkant av hiperioden. I det sørlige Norge går bjørnen vanligvis i hi i slutten av oktober.