Forlatte hi, Uferdige hi og Påspiste maurtuer


Forlatte hi, uferdige hi

Et maurtuehi kan rase sammen utpå våren og kan da være vanskelig å oppdage. Dersom det er maur i tua vil mauren raskt kunne bygge den opp igjen. Bildet viser et såvidt påbegynt hi. Noen ganger lager bjørnen flere tilsynelatende ferdige hi, som likevel ikke blir brukt.

Foto: Paul Granberg

Påspiste maurtuer 

Maurtuene blir utgravd fra den øvre del av tua. Bjørnens behandling av ei maurtue kan variere fra lett berøring på tuas topp til at det meste av tua er gravd ut og spredt utover. Store klumper av tuemateriale kan ligge mange meter fra tua.

Foto: Paul Granberg