Deisjøbamsen kommer på museum 


Kjønnsforskjeller i kroppsstørrelse
Det er store kjønnsforskjeller når det gjelder kroppsstørrelse og skjelettmål. Kraniet hos hannene har en lengre tids vekst enn hos binnene. Hannene er for det meste utvokst i ti-års alder mens kinnbeina kan vokse og gi en større bredde helt fram til 15-20 års alder. Deisjøbamsens kranium viser at de fleste suturer er sammengrodde, og at kinnbeina har begynt å få en markant større bredde enn yngre og “smalere” hanner.

Bjørnens alder
En brunbjørn kan oppnå en høy alder, og det eldste individet som er hittil kjent ble 47 år og levde i fangenskap. Eldste binne som er skutt i Sverige i nyere tid ble 33 år. Ville brunbjørner i Skandinavia kan oppnå en alder på over 30 år, men i nyere tid er jakttrykket så stort at det ikke er vanlig at en bjørn dør av alderdom. Brunbjørnens tenner kan indikere en del om dens alder. Ved 15-18 års alder viser oftest hjørne-tennene tydelige tegn på slitasje. Tenner vil etterhvert også mangle og hjørnetenner kan være brukket eller jeksler kan ha store hull. Deisjøbamsen ikke merkbart slitte tenner og han hadde da også mange år foran seg.

Brunbjørnens bevegelser og stillinger
Brunbjørnen er allsidig i sine bevegelser og stillinger. Den kan klatre i trær og den kan lett reise seg på to for å få bedre overblikk. Den kan reise seg mot trær for å klø seg eller markere med lukt. Den er smidig og rask, også i svært ulendt terreng, og den kan oppnå en fart på hele 60 km/t på korte strekninger. Ei binne kan sitte bakoverlent for å la ungene die.

Deisjøbamsen stoppes ut
Når en brunbjørn er uforstyrret kan den sette seg på baken mens den beiter på bær eller spiser på et
kadaver. Vi valgte å vise Deisjøbamsen i en slik avslappet stilling, uten menneskelig nærvær. Under garvingen ble også flere blyhagl skrapet bort. Hvordan de hadde havnet i bjørnen er umulig å vite. Taxidermist Per Kristian Thorsland har stått for utstopping og montering. Paul Granberg har bistått med råd til valg av stilling.

Forrige  /  Neste