Randsfjordmuseene AS

 

Bygningsvern

Randsfjordmuseenes satsningsområder er bla. rådgivningstjeneste for publikum, kommuner og andre innenfor fagfeltene naturhistorie og bygningsvern.

Byggeskikkveilederen for Hadeland og Land
Byggeskikkveilederen for Hadeland og Land er et produkt av prosjektet ”Byggeskikk og verneverdier i Land og på Hadeland” som ble satt i gang av Oppland Fylkeskommune i 2002. Etter konsolideringen av Lands Museum og Hadeland Folkemuseum i 2004, ble ansvaret for prosjektet overført til det nye Randsfjordmuseene AS. Prosjektleder har hele tiden vært Dag Lindbråten.

 

Prosjektoppgave ved Høgskolen i Sør-Trønderlag 2009/10.
Tilstandsvurdering og kartlegging av skadeutvikling på Madsstuen.

Les her