BJØRNEN GJENNOM ÅRSTIDENE


 

Bjørnen er en av våre mest særegne pattedyrarter. Dens levevis og adferd har undret mennesker i uminnelige tider. Vi skal her følge bjørnen gjennom årstidene og lære spesielt mer om spor og sportegn, fra den forlater hiet sitt og tar sine første skritt inn i et nytt bjørneår – på vårsnøen. Mangfoldet er stort når det gjelder hva bjørnen etterlater seg av spor og sportegn, og som gir oss muligheter til å studere for å få et større innblikk i bjørnens særegne liv. Bjørnen selv får vi bare ytterst sjelden se, og dersom vi er heldige blir det bare et lite glimt av den.

Fotografer: Annelise Jackbo (AJ), Erling Maartmann (EM) 

Finn Audun Grøndahl (FAG), Göran Ekström (GE) 

Jan Kåre Roang (JKR), Kåre Elgmork (KE)

Paul Granberg (PG), Susanne Jaggi og Tom Johansen (SJ) 

Tekst: Finn Audun Grøndahl, Paul Granberg, Jan Kåre Roang

Litteratur: Elgmork, K. 1999. Bjørnens liv. Kolltopp Forlag

Formgivning: Hanne Mali Slettum

Ansvarlig: Randsfjordmuseet AS