Randsfjordmuseene AS

Hadeland Bergverksmuseum

Hadeland Bergverksmuseum

 

Grua var tidligere et lite gruvested som antakelig ble etablert i første halvdel av 1500 tallet. Grua ligger i Lunner kommune. Kommunen har i dag omtrent 8500 innbyggere. Tidlig på 1500 tallet var Lunner en del av Jevnaker, og stedet var mer et sogn. Først i 1898 ble Lunner egen kommune. Opprinnelsen til navnet Grua er usikker. Imidlertid antas det at navnet stammer fra gruvedriften som foregikk i området. En av de eldste jerngruvene i Norge, Hadelandsgruben, er lokalisert på Grua. Gruven ble mutet av kong Christian III i 1538 og ligger like ved den gamle Bergenske kongevei. Det er hevdet at gruvedriften på Grua antakelig var i gang før 1538. Det antas at de første bergmennene, som arbeidet i Hadelandsgruben, kom fra Sachsen i Tyskland. 

På Grua har det også vært et kalkverk og blitt drevet ut bly og sink. I dag er Grua et tettsted med stadig økende befolkning. Stedet bærer likevel med seg sitt særegne preg med storslått natur og sine mange kulturminner knyttet til bergverksvirksomhet.

Hadeland Bergverksmuseum

Hadeland Bergverksmuseum holder til i våningshuset på det nedlagte småbruket Bråten. Bråten var sommerbostedet til Henrik Kristian Borchgrevink fra 1907. Borchgrevink var en tid bergverksdirektør på Grua. Småbruket på Bråten har de senere år gjennomgått et storstilt renoveringsarbeide med Stiftelsen Hadeland Bergverksmuseum i spissen. I dag drives dette arbeidet videre av Randsfjordmuseene A/S avdeling Hadeland Bergverksmuseum. I alt har det omfattende arbeidet ført til at småbruket på Bråten fremstår som en god representant for Gruas bergverkshistorie.
 
Hadeland Bergverksmuseum er et museum for Hadelands geologi og bergverkshistorie. Museet er slik et senter for forskning på og formidling av den lokale geologi og bergverkshistorie. Museet har for tiden utstilt en bergart- og mineralsamling, samt en fossilsamling. Materialet kommer fra Hadelandsområdet. På museet finnes også utstilt en rekke gjenstander, dokumenter og foto fra bergverksaktivitetene på Grua. Fire temautstillinger er under oppbygging: Transportabel esse, sink i hverdagslivet, kvartsbrudd fra steinalderen og vulkanologi.

Priser for museet og gruvene:  
Inngang (gruver og museum) kr. 90,-
Grupper (over 10 p.) kr. 75,- pp
Skoleklasser (over 10 p.) kr. 50,- pp
Inngang, kun museum kr. 30,-
Barn u. 6 år Gratis
 
Omvisningen starter kl. 1300.
Påmelding ved fremmøte på museet kl. 1230, eller via telefon 479 70 107.
 
Samarbeid med Norsk Zologisk Forenings Flaggermusgruppe
Norsk Zoologisk Forenings Flaggermusgruppe foretar årlig flaggermus-tellinger i utvalgte gruver på Grua. Flaggermusgruppen er også hovedansvarlig i forhold til flaggermus-tellingene. Dersom du vil vite mer om flaggermus, eller Flaggermusgruppen kan du følge linkene under. I tillegg har Jeroen van der Kooij fra Norsk Zoologisk Forening, Flaggermusmottaket også flaggermus-safari ved Mylla (se årets program).
Norsk Zoologisk Forenings Flaggermusgruppe, samt Flaggermusmottak: http://www.zoologi.no/flmus/index.htm
 
 
 

Informasjon

Sesong 2014:
15. juni - 17. august. Gruppebestilling også utenfor sesong.
 
Åpningstider:
15. juni – 17. august:
kl. 1100-1600 hvd. og kl. 1200 – 1600 lørdag og søndag.
 
Kontakt oss på
tlf. 479 70 107 eller
 
Flaggermustelling
Nysetergruvene på Grua er overvintringslokalitet for flaggermus.
Hvert år gjennomføres tellinger for å ha kontroll med bestandens utvikling.
Lese mer om
flaggermustellingene i Nysetergruvene ved å trykke på linkene under.

Flaggermustelling 2013
 
Flaggermustelling 2014

Hadeland Bergverksmuseum på
Digitalt Museum

Kulturminneløyper
Grua/Nysetergruvene
Buttelvegen - Storetjern/Grua
Kongevegen/Grua
Ny bok om bergverkshistorien på Hadeland!  
«Bergverk på Hadeland – en glemt historie om mennesker og malm» er nå tilgjengelig hos Hadeland Bergverksmuseum, Hadeland Folkemuseum, Brandbu Bokhandel, Kiwi Roa, Kiwi Grua og Kiwi Harestua. 
Les en smakebit fra forfatteren her...