Avisoppslag 2000-2005


Godt avisstoff
Bjørnehistorier er godt avisstoff. Deisjøbamsen er en gjenganger i mange lokalaviser som en

gjerningsbjørn bak døde sauer. Kanskje ble den beskyldt for mer enn den kunne stå inne for?

Forrige  /  Neste