Avføring og sauekadaver 


Avføring 

Avføringen fra sommeren viser rester av urter og annen plantekost som bjørnen i stor grad spiser på forsommeren. Bjørnen har en dårlig evne til å fordøye plantekost og dette synes godt ved at det fortsatt finnes hele deler av planter i den mørke, bløte og grøtaktige avføringen, og som gjerne får rukeform, som på bildet til venstre. Etter kjøtteting vil fordøyelsen bli mer fullstendig og avføringen er mer leiraktig, gjerne tyntflytende og iblandet knokkelrester og pelstjafser. Bildet i midten viser møkk funnet i nærheten av en påspist sau. Selv om bjørnen har spist kjøtt kan den samtidig spise bær og plantekost som påvirker hva møkka blir inneholdende og får av utseende og form. Bildet til høyre viser innholdet i en ”møkkpølse” fra siste del av juli måned hvor bærspising setter farge. Bjørnen graver ikke ned eller tildekker avføringen. Store dimensjoner er et godt kjennetegn, hvor pølseform kan ha diameter opptil 8 cm, men hvor 4 til 5 cm er vanlig.

Foto: Kåre Elgmork, Erling Maartmann og Finn Audun Grøndahl

 

Sauekadaver

Bjørnens utspisning av en sau er typisk ved at brystfett og jur er borte som på bildet øverst. Bjørnens nesebitt plasseres høyt på sauens neseparti. Ofte dekkes kadavre til med mose, lyng, jord og annet (bildet ovenfor). Da vil oppskrapingen i terrenget og synes godt. På slike ”gravplasser” kan og trær blitt brukket og slått ned.

Foto: Finn Audun Grøndahl og Kåre Elgmork