LEDIG STILLING SOM DIREKTØR FOR RANDSFJORDMUSEENE

LEDIG STILLING SOM DIREKTØR FOR RANDSFJORDMUSEENE

Vår daglige leder går av med pensjon 1. januar 2018. Vi søker derfor etter ny direktør til å lede og utvikle museet videre.                                                                                                                                                 ...
VIDUNDERLIG NY VERDEN

VIDUNDERLIG NY VERDEN

I juni 2017 åpner Randsfjordmuseet fire utstillinger- i én. Ved hvert av våre fire formidlingsarenaer kan du oppdage nye sider av Antropocen- menneskets tidsalder- fra en unik vinkel. Alle utstillingene har egne formidlingstilbud til både lærere og elever. På Hadeland...