Vår daglige leder går av med pensjon 1. januar 2018. Vi søker derfor etter ny direktør til å lede og utvikle museet videre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Om museet:

Randsfjordmuseet as er et konsolidert museum opprettet i 2004. Museet har virksomhet i kommunene Jevnaker, Lunner, Gran, Søndre Land, Nordre Land og Gausdal, med faste formidlingssteder ved:

Hadeland Folkemuseum

Lands Museum

Kittilbu Utmarksmuseum

Hadeland Bergverksmuseum

Museet eies av kommunene i museumsregionen og museumslagene.
Forretningsadresse er Kongevegen 92, 2770 Jaren.

Våre visjon er: «Nærhet til fortiden. Aktiv i nåtiden. Blikk mot fremtiden»
Museet skal være relevant, inkluderende, troverdig og modig.

Randsfjordmuseet er et regionalt kompetansesenter innen kultur- og naturhistorie, og er en åpen og vitenskapelig institusjon som samler inn, forvalter, formidler og forsker på materiell og immateriell natur- og kulturarv i museumsregionen.

Museet er organisert i tre seksjoner på tvers av formidlingsstedene:

Naturhistorie

Kulturhistorie

Formidling og markedskommunikasjon

Museets direktør og seksjonslederne utgjør museets ledergruppe
Museet har 20 godt kvalifiserte medarbeidere innen forvaltning, forskning og formidling.
Museet har også håndverkerstab og egen bygningsvernrådgivertjeneste.

Det er utarbeidet nye styringsdokumenter for museet. Nye vedtekter ble vedtatt på generalforsamlingen i april. Aksjonærene vil behandle forslag til eierstrategi i løpet av våren.

 

Ny direktør  for Randsfjordmuseet

Vi søker en direktør som kan videreføre arbeidet med å utvikle et samlet museum.

Målet er et styrket og nytenkende museum, som med utgangspunkt i regionens historie, har en utadrettet profil og er en aktiv og modig samfunnsaktør.

Vi søker etter en direktør som:
– Har relevant ledererfaring.
– Har relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole.
– Har ekte engasjement for museumsarbeid og ønsker å utvikle Randsfjordmuseet i tråd med museets visjoner og verdier.
– Er tydelig og inkluderende og som evner å motivere museets ansatte.
– Er strategisk og målrettet i sitt arbeid, ambisiøs på vegne av museet, med gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig.
– Er utadrettet og har evne til å knytte kontakter og bygge nettverk.

Vi kan tilby

Spennende og utviklende utfordringer.
Engasjerte og kompetente ansatte og et godt arbeidsmiljø.
Fleksibel arbeidstid.
Pensjonsordning i KLP
Lønn etter avtale.

Randsfjordmuseet er en IA-virksomhet som ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Muligheten for tilsetting på åremål vil bli drøftet i intervjurunden.
Avstanden mellom formidlingsstedene gjør det nødvendig å disponere bil i stillingen.
Du finner flere opplysninger om Randsfjordmuseet på museets hjemmeside: http://www.randsfjordmuseet.no/

Søknad med CV sendes på epost til: lvr@randsfjordmuseet.no

Søknadsfrist er 24. mai

Nærmere opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til:

styreleder, Edvin Straume. Tlf: 932 09 458
post: edvin.straume@gran.kommune.no

Eller

daglig leder, Leila Raustøl. Tlf: 952 39 419
post: lvr@randsfjordmuseet.no