Bygningsvernrådgiver

 

Bygningsvernrådgivertjenesten skal bidra til å gjøre antikvarisk bygningsarbeid mer synlig og tilgjengelig .

Ledig 60 % stilling fra 01.01.2016 i Randsfjordmuseet.

 

Stillingen skal være utadrettet og betjene følgende grupper:

  • Randsfjordmuseet – bidra til god kvalitet på museets forvaltning av egne verneverdige bygninger og anlegg.
  • Kommunene som er med i ordningen innenfor Randsfjordmuseets geografiske virkeområde – gi råd og veiledning knyttet til tiltak og planer der fredete og verneverdige bygninger eller kultur- miljøer/ – landskap blir berørt. Dokumentere bygninger og miljøer som er vedtatt revet eller er truet på annen måte.
  • Eiere av fredete og verneverdige bygninger – gi råd og veiledning, og hjelp med tilskuddssøknader.
  • Allmennheten i kommunene – formidle kunnskap om antikvarisk bygningsarbeid gjennom kurs, åpne temamøter og aktiv bruk av media.
  • Skoleelever og håndverkere – bidra til inspirasjon og informasjon om antikvarisk bygningsarbeid og mulighetene for utdanningsløp i tråd med fylkeskommunens opplæringsmodell for bygningsvern.
  • Deltakelse i Randsfjordmuseets undervisningsopplegg – formidlingstjeneste overfor skoleverket innen temaene byggeskikk og estetikk, bygningshistorie og arkitektur.
  • Oppland fylkeskommune – gi faglige innspill og vurderinger og bidra på kurs for håndverkere.

 

Kvalifikasjoner:

Bygningsvern/handverkerutdanning og erfaring.

Interesse for kulturhistorie.

Interesse for videreutvikling av tjenesten.

Evne til å kommunisere både skriftlig og muntlig.

Evne til å samarbeide med offentlige ansatte, handverkere og private eiere.

 

Lønn etter kvalifikasjoner, stillingen plasseres i lønnstrinn i Statens hovedtariffavtale .

Søknad sendes innen 9. oktober til Randsfjordmuseet AS, Kongevegen 92, 2770 Jaren eller per mail til lvr@randsfjordmuseet.no

Spørsmål om stillingen : Bygningsvernrådgiver Dag Lindbråten , mob 95022367 eller daglig leder Leila V. Raustøl , mob 95239419.