Alunskifer blir ofte kalt bergartenes sorte får, og det er det gode grunner til. Den er en av kildene til radongass, og er den største årsaken til lungekreft her i landet nest etter røyking. I juni 2015 ble nye kart fra Statens strålevern publisert, og disse viser at en rekke steder i Norge er svært utsatt for radongass, deriblant Hadeland. 10 % av alle norske boliger ligger i et område med høy radonfare. Se selv på: http://www.nrk.no/fordypning/sjekk-radonfaren-i-ditt-naermiljo-1.12426583  

Arrangementet på «Geologiens Dag» vil ta for seg hva som er så spesielt med alunskifer, hvordan den har blitt dannet, og hvilke miljø og helsemessige forhold som er knyttet til den. Opplegget vil starte som et foredrag innendørs på Gran Ungdomsskole, og deretter vil vi bevege oss ut. Vi vil besøke anlegget til nye riksveg 4 på Gran. Arrangementet blir et samarbeid med Statens Vegvesen. Arrangementet er gratis.