VELKOMMEN TIL FORSONINGSSEMINAR

PÅ LANDS MUSEUM 18.september 2015

Vi ønsker å sette fokus på hvordan historien fra 2. verdenskrig har blitt fortalt, kan bli fortalt og blir brukt i forsoningsarbeid i dag.

 

FOREDRAGSHOLDERE

444_0Geir Brenden: Krigsforfatter

Brenden har forsket på norske frontkjempere siden 1980-tallet. Han har jobbet for NRK som konsulent for flere programmer, og bidratt med kunnskap, bilder og arkivstoff i flere dokumentarer. Han har både bidratt til og skrevet flere bøker selv om frontkjempere.

 

2006-03-29-16.06.34Steinar Bryn: Nansen Fredssenter

Fredssenteret er et fagmiljø som formidler erfaringsbasert kunnskap om pågående konflikter og praktisk dialog- og forsoningsarbeid. Senteret er involvert i forsoningsprosjekter på bl.a. Balkan.

 

 

Kolden Ragnhild 2010 c Tove K Breistein svart kvitt.ashxRagnhild Kolden: Forfatter

Er fra Lom og utdannet innen filosofi, sosialantropologi, psykologi og kristendomskunnskap. Hun har hatt stor litterær suksess med en romantrilogi om personer som valgte feil side under krigen.

 

 

karoline-5-version-3Karoline Grindaker: Filmprodusent og deleier av Mica film

Mica film har bl. a. laget den prisbelønnete dokumentarfilmen, Sju kammers – frontsøstrene, for NRK. De arbeider nå med en EU finansiert film om lebensborn.

 

 

ox9enX3Y_412_tore pryserTore Pryser: Professor i historie

Professor i historie ved Høgskolen iLillehammer som har arbeidet mest med sosialhistorie, lokalhistorie, arbeiderbevegelsens historie, mellomkrigstiden og andre verdenskrig. Han har ved flere anledninger kritisert historieskriving om krigsperioden. I desember 2008 påsto han i Klassekampen at norsk krigshistorie er unyansert, ensidig nasjonal og bevisst tilslørende.

 

Program for dagen

08.40 – 09.00  Kaffe

09.00 – 09.10  Velkommen Alastair Brown, Randsfjordmuseet

09.10 – 10.00  «Et oppgjør med krigshistorie skriving» Professor i historie, Tore Pryser, Høgskolen i Lillehammer

10.00 – 10.45  «Frontkjempere – hvorfor?» Geir Brenden, historiker og forsker

10.45 – 11.00  Diskusjon

11.00 – 12.00  Lunsj / Utstilling

12.00 – 12.45  «Er det lettere å formidle historie gjennom fiksjon?» Ragnhild Kolden, romanforfatter

12.45 – 13.30  «Dokumentarfilm som et formidlingsmedium» Karoline Grindaker, filmprodusent ved Mica film

13.30 – 13.45  Kaffe og frukt

13.45 – 14.30  «Relevansen av Norges krigsopplevelse for forsoningsarbeid i dag» Steinar Bryn, seniorrådgiver, Nansen fredssenter

14.30 – 14.45  Diskusjon

 

Pris, seminar inkl. servering: kr. 350,-

Påmelding: Åpent for påmelding så lenge det er ledig plass.

tlf. 61 11 06 87 eller meld deg på her.