I år blir friluftslivets år markert over hele landet. Bergverksmuseet arrangerer i denne anledning en tur i landskapet nord for Mylla med geolog Leif Granager Koch. Få kjenner denne delen av Nordmarka bedre enn Leif. Denne turen vil være en sammenfletting av kultur og natur. Turen tar oss til gamle gruver, skjerp og hustufter. Oppstart ved Myllsdammen kl.10.00, arrangementet er gratis.