Land-regionen var en av de store utvandringsregionene i Norge. «Amerikabrev» er et innsamling, dokumentasjon og formidlingsprosjekt som gjennomføres i samarbeid med Landingslaget-i-Amerika. Fokus er på brev sendt i de 19. og 20. århundrene mellom de som utvandret til Amerika fra Land-kommunene og deres slektninger og venner i Land. Inkludert er brev mellom etterkommere av begge grupper.

 

Brevene inneholder detaljer om dagligliv, samfunnsutvikling, og assimilering og integrering av immigranter. Innholdet er av stor interesse for både lokalbefolkningen i Land og etterkommere av utvandrede landinger i Amerika. Det er også relevant for lignende integreringsprosesser med dagens innvandrere i Land-kommunene.

 

Da brevene kommer stykkevis som originaler, fotokopier og oversettelser, må de skannes og bli ordnet i filer. Deretter må de skrives inn på data. De er ofte i dårlig stand og vanskelig å lese. Skriftlige ferdigheter varierte stort, og både staving, dialektbruk og håndskrift har forandret seg siden den første personen utvandret fra Land i 1839. Dette er meget tidkrevende arbeid.

 

Den neste fasen er å finne avsnittene som er mest relevante for formidling. Som følge av utvalget vil vi prøve å finne bilder av både personer og steder som er knyttet til brevene. Fra dette vil et manus som binder sammen brevene bli skrevet.

 

Den siste og viktigste fasen er formidling av det som vi lærer fra brevene. Først blir det en «live» forestilling i august 2015 for Landingslaget-i-Amerika. Deretter blir oppsettet filmet med både en engelsk og norsk versjon. Begge blir til salgs, og den norske versjonen utvikles videre som et kulturelt skolesekkprosjekt.

 

Prosjektet har nå blitt tildelt støtte fra Sparebankstiftelsen DnB til formidlingsopplegget knyttet til prosjektet.

DSC_0068

Randsfjordmuseet AS får 92000 kroner til formidlingsopplegg knyttet til Amerikabrev. Brev mellom Norge og Amerika er en viktig og delvis neglisjert primærkilde for lokalhistorie. Disse unike dokumentene inneholder detaljer om dagligliv, samfunnsutvikling, og assimilering og integrering av innvandrere. Land-regionen, som består av Nordre og Søndre Land kommuner, var en av de store utvandringsregionene i Norge. Det var flere motiver for utvandring: nød, flukt, ønske om et bedre liv og eventyrlyst. Slik sett er Land representativt for flere steder i Norge. Det er ikke så lett å få verdens rikeste ungdommer til å sette seg inn i situasjonen til de som utvandret fra Norge, eller til de som er innvandrere i Norge i dag. Men gjennom brevene er det mulig å glemme statistikk, og å identifisere seg med immigrantene. Formidlingsopplegget vil bestå av film, omvisning i hus knyttet til utvandring, praktiske oppgaver som lesing av brev, bruk av fjærpenn, debatt og diskusjon.

FYLKE: Oppland

GAVETYPE: Kulturminner og historie