Stein på Stein: Kunstutstilling i Nysetergruvene


I samarbeid med elever på Design og håndverk på Hadeland videregående skole har Hadeland Bergverksmuseum i vår gjennomført et kunstprosjekt som har endt opp i en utstilling inne i Nysetergruvene.

Utgangspunktet for prosjektet var museets store mengde geologisk materiale. Materialet speiler den viktige bergindustrien på Hadeland igjennom de siste 500 år, samt den nære fortids kulturminner, tunellene.

Elevenes kunstneriske utfordring er å tolke, visualisere og kommunisere den historien materialet er bærer av, gjennom små og store kunstverk. Prosjektet har hatt med seg kunsthåndverker Marianne Nilsen som driver Kongeveien Kunstverksted.

De ferdige kunstprosjektene er nå utstilt  inne i en av gruvegangene i de nedlagte sinkgruvene på Nyseter, slik at skoleklassene som besøker museet, samt museets vanlige publikum, har mulighet til å få med seg denne utstillingen. Utstillingen befinner seg i «midtre stoll», ca. 30 meter under bakken. Gruvene er med på å skape en helt spesiell stemning til utstillingen.

Sparebankstiftelsen DNB og Oppland Fylkeskommune har bidratt til at prosjektet har blitt mulig å gjennomføre.