2008 – Avisoppslag i 2008


Lav kroppsvekt
Den døde brunbjørnen ble veid til 175 kilo (totalvekt). I tiden etter hiperioden er brunbjørnens vekt på det laveste. Normalt har brunbjørnen fortsatt en del fettreserver som den tærer på noen uker. Rent fysiologisk er det en stor omstilling den skal gjennom. Det er kjent at en brunbjørn kan ha tært opp 40-50% av høstens kroppsvekt i løpet av hitiden. Deisjøbamsen kan dermed ha hatt en kroppsvekt på 250-260 kg da den påbegynte vintersøvnen.

“Det var en stor bjørn som veide 175 kilo og antas å være omlag fire år gammel. – Til høsten hadde den nok blitt rundt 200 kilo,
sier rovviltkontakt Odd Steinar Granheim hos Statens Naturoppsyn (SNO) som ble kontaktet av jaktlaget i natt”.
Kilde: Gudbrandsdalen Dagningen.

Spis og bli spist
Deisjøbamsen hadde vært død i tre måneder før en nyhetssak i avisen Hallingdølen kom på trykk 13. september; “Deisjøbamsen feitar seg opp”. På dette tidspunktet var derimot bamsen selv spist av mennesker.

Forrige  /  Neste