2008 – attende leveår


En brå slutt
Den 11. juni 2008 kl. 03.35 ble Deisjøbamsen skutt av et jaktlag på fire personer nær Reinåsveien i Bødal, Gausdal kommune i Oppland. Deisjøbamsen hadde blitt observert tidligere på natten og to hunder hadde los fram til at ei riflekule ble avfyrt på 17
meters hold og traff han i hodet.

Den første identifiseringen av Deisjøbamsen dette året basert på innsamling av møkk og hår var 16. april i Vassfaret i Sør-Aurdal kommune. Den 13. mai ble han identifisert på nytt ved Mittjern på Veståsen i Søndre Land kommune og den 25. mai i Haukådalen i Gausdal kommune.

Søknad om fellingstillatelse
Landbrukskontoret i Gausdal kommune var søker for tildeling av fellingtillatelse på en brunbjørn på vegne av landbruksnæringen. Begrunnelsen for søknaden var en situsjon i Gausdal hvor tre skader av sau var enten antatt eller dokumentert forårsaket av brunbjørn. Det var av denne grunn ønsket at brunbjørnen som oppholdt seg i kommunen ble avlivet snarlig av hensyn til ytterligere skader på frittgående sauer i utmarka. Fylkesmannen utstedte fellingstillatelsen 10 juni.

Auksjonert bort
Etter at Deisjøbamsen ble skutt kunne Fylkesmannen i Oppland meddele følgende:

”Bjørnen som ble felt på skadefellingstillatelse i Gausdal nylig skal selges til høystbydende. Rovvilt som felles på skadefellingstillatelser er viltfondets eiendom. Direktoratet for naturforvaltning har gitt Fylkesmannen ansvar for å selge bjørneskrotten til høys bydende over 100 kr. kiloen. Vekta på skrotten er rundt 120 kg uten hode og skinn, og selges hel. Det er mulig å ringe inn bud…”

Hafjell Mat i Øyer kjøpte skrotten.

Kilde: Gausdøl´n Nr 7 – 2008

Forrige  /  Neste