2007 – syttende leveår


Hi i Vest-Oppland
Høsten 2007 valgte Deisjøbamsen hiplass øverst i en li ovenfor Tverrvatna inne på Veståsen i grenseområdet mellom Nordre Land, Søndre Land, Sør-Aurdal og Etnedal kommuner i Oppland. Her gravde han seg litt inn i en gammel og stor maurtue som var dekt av lyng og mose.

Denne gravingen ble tidlig oppgitt og i stedet gravde han seg delvis inn i bakken under en annen maurtue. Dette hiet ble forlatt tidlig i hiperioden på grunn av forstyrrelser fra elgjegere og hunder. Målt i luftlinje fant Deisjøbamsen seg et nytt hi ca. 12 kilometer unna i nordlig retning. Dette forteller samtidig om hvor utsatt alle brunbjørner er under hiperioden i områder hvor elgjakt med hunder drives i månedene november, desember og januar.

Et påbegynt hi gravd ut i ei gammel maurtue. Dette hiet ble ikke benyttet. Hiet som ble benyttet lå bare noen titalls meter unna og raste sammen i løpet av våren. Bare utgravde steiner og jord forteller om hvor hiet lå.
Foto: Finn Audun Grøndahl

Det endelige hiet som Deisjøbamsen benyttet vinteren 2007/2008 var et typisk maurtuehi.
Foto: Leif Westrum. 

Forrige  /  Neste