2006 – sekstende leveår


Unike genetiske profiler
DNA-analyser har blitt tatt i bruk som et aktivt verktøy til overvåkning av brunbjørnen i Norge. Metoden innebærer at det fremskaffes unike genetiske profiler fra individene som det blir innsamlet materiale fra. Den statlige forvaltningen satte igang en slik overvåkning som del av det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt i 2005. Med denne ordningen fikk Deisjøbamsen forvaltningsnavnet OP5.

I juni og juli 2007 ble det samlet inn møkk og hår som gjennom DNA-analyse førte til identifisering av Deisjøbamsen flere steder i Gausdal og Nordre Land kommuner.

Det ble funnet møkk og hår fra tre steder i 2007 som ut fra DNA-analyse identifiserte Deisjøbamsen. Se stjerner: møkk og sirkel: hi.
Kilde: Mogens Lorentsen, Statens naturoppsyn.

Forrige  /  Neste