2004 – 2005 fjortende og femtende leveår


Jordhi i Begnadalen i Valdres
Like ved Garthus i Begnadalen, Sør-Aurdal kommune i Oppland, ble det funnet et brukt hi fra vinteren 2004/2005. Fra hiet ble det samlet inn møkkprøver og hår som flere år

Sportegn ved en hiplass
I nærheten ved et bjørnehi finnes ofte rikelig med spor og sportegn, og hiområdet til Deisjøbamsen for vinteren 2004/2005 var ikke noe unntak. Bitemerker i trær, spor etter klatring og avbiting av greiner og kvister langt oppe i trær er typiske sportegn.

Spor mål av Deisjøbamsen etter at han vandret ut av hiet.
Foto: Per-Ivar Stensæter

Vinteren 2004/2005 valgte Deisjøbamsen å lage et jordhi. Hiplassen ble valgt i skrånende terreng og
hiet ble delvis gravd ut under rota til et grantre.
Foto: Per-Ivar Stensæter

I nærheten av hiet hadde Deisjøbamsen et dagleie.
Foto: Per-Ivar Stensæter

Deisjøbamsen har gravd seg ned i ei maurtue i nærheten av hiet for å spise maur. Ofte må bjørnen grave ganske dypt tidlig på våren. Mens graving av maurtuer til hi skjer inn på bakkeplan, så skjer graving for maurspising oftest fra toppen av tua.
Foto: Per-Ivar Stensæter

Deisjøbamsen har etterlatt en ca. 25 centimeter lang pølse med avføring. Ofte inneholder den første avføringen mye hår som brunbjørnen har slikket i seg løpet av vinteren.
Foto: Per Ivar Stensæter

Dette lille bjørketreet har Deisjøbamsen bitt over i
mannshøyde.
Foto: Per-Ivar Stensæter

Deisjøbamsen har etterlatt en rekke bitemerker i stammen på dette furutreet.
Foto: Per-Ivar Stensæter

Forrige  /  Neste