1998 – 1999 åttende og niende leveår


Hi i Vidalen
Deisjøbamsen overvintret på vestsiden av Vidalen, i Sør-Aurdal kommune i Oppland,vinteren 1998/99. Dette er en sidedal til Vassfaret. Hiplass ble valgt i ei bratt li, ca. 760 meter over havet. Like i nærheten befant det seg tre kjente gamle hi fra tiden før utryddelsen av brunbjørnen i Vassfaret. Fra det nye hiet ble det samlet inn og tatt vare på møkk som mange år senere ble sendt til DNA-analyse.
I 2014 kom analyseresultatet som slo fast at det var Deisjøbamsen som hadde benyttet denne hiplassen.

På honningjakt
I Skien kommune i Telemark ble bikuber endevendt av en brunbjørn på jakt etter honning våren 1998. Naturfotografen Arne Nevra dro nesten umiddelbart til dette stedet og rigget til med filmutstyr. Han hadde gunstig vind fra kamuflasjen og i skumringen kom en brunbjørn fram til bikubene. Ut fra opptakene kunne det med stor sikkerhet slås fast at dette var Deisjøbamsen. I nærheten av bikubene ble det også oppdaget en død elg som Deisjøbamsen sannsynligvis hadde slått. Dette resulterte i at Deisjøbamsen ble filmet i live sannsynligvis som eneste gang.

Filmopptaket ble vist i en film med tre bjørnehistorier som ble vist i NRK i det samme året. Utover Deisjøbamsens historie ble det vist opptak med Läfto og Rendalsbinna.

Vinteren 1998/99 benyttet Deisjøbamsen et “åpent” hi i Vidalen i Vassfartraktene, under en delvis skjørtegran på et leie av bar, mose og lyng.
Foto: Ole Knut Steinset

Forrige  /  Neste