1996 – 1997 sjette og syvende leveår


Radioseneren fjernes
Det kan virke underlig at en brunbjørn blir påmontert radiosender for så å få den fjernet året etter. Det var Direktoratet for naturforvaltning (DN) som besluttet at radiosenderen skulle fjernes. DN hadde overtatt ansvaret for Deisjøbamsen etter at den vandret ut av undersøkelsesområdet i Hedmark.

Deisjøbamsen er bedøvd på nytt og radiosenderen montert av.
Portretter av bedøvede vilt med merkemannskaper er vanlig fotomotiv.
Foto: Jørund Braa, DN

Telemark og Aust-Agder
Mye tyder på at Deisjøbamsen hadde tilhold i deler av Telemark og Aust-Agder i 1997. Observasjoner av spor gjort i Tokke kommune i Vest-Telemark og Valle kommune i Aust-Agder er antatt å være Deisjøbamsen.

Forrige  /  Neste