1994 – fjerde leveår


Hi ved Deisjøen i Norge
I sitt fjerde leveår fant Deisjøbamsen hiplass i en bratt sørvest-vendt li nedunder Deifjellet, like nord for Rødsetra. Deifjellet ligger 876 meter over havet og befinner

seg øst for Glomma i Åmot kommune i Hedmark. Hiet var av den «åpne» typen, og dette vil si at det er ei boso av granbar, lyng og mose. På dette underlaget lot Deisjøbamsen seg snø ned.

Slik så hiet nedunder Deifjellet ut etter at Deisjøbamsen hadde forlatt det den påfølgende våren 1995. Foto: Erling Maartmann

Forrige  /  Neste