1992 – 1993 andre og tredje leveår


 

Sammen med familien
Unge bjørner tilbringer det første halvannet leveåret sammen med mor og eventuelle søsken. Hvorvidt Deisjøbamsen hadde søsken vet vi ikke. På forsommeren i Deisjøbamsens andre leveår, kom hans mor sannsynligvis i brunst og lot seg parre. Som andre unge hannbjørner har han på denne tiden forlatt henne.

Dersom Deisjøbamsen hadde hatt en søster ville hun mest sannsynlig etablert seg i det samme leveområdet som sin mor, sine søstre, halvsøstre, bestemødre og kanskje en oldemor. Deisjøbamsen derimot vandret langt av sted.

 

Ungbjørn på egenhånd
Vi vet lite om Deisjøbamsen i dens tredje leveår. Hvorvidt han allerede hadde vandret inn til Norge vet vi ikke. Det vi vet er sporregisteringer, synsobservasjoner og funn av kadavre knyttet til brunbjørn i grensetraktene i Sør-Norge.

Sittende brunbjørn i furuskog. Brunbjørnen på bildet er ikke Deisjøbamsen.
Foto: Paul Granberg

Forrige  /  Neste