1991 – fødsel og første leveår


 

Fødsel og familieliv
Deisjøbamsen ble født midtvinters kanskje i desember 1990 eller på nyåret. Binner med årsunger går senere ut av hiet enn både hanner og binner uten unger. Den lille familien var sannsynligvis ute av hiet i april eller tidlig i mai. De oppholdt seg trolig i hiets nærområde fram til at snøen ble borte.

 

Går i hi
Binner med årsunger går i hi tidligere enn hanner og binner uten unger. Dette skjer oftest i slutten av oktober. De tilbringer en hel vinter sammen i ei maurtue, i en utgravd grop i bakken eller under et vindfall. Deisjøbamsen som nå har blitt ca. 10 måneder, kan ha hatt en vekt på ca. 30 kilo.

Illustrasjoner : May-Iren Bojang

Forside /  Neste