Vår daglige leder går av med pensjon 1. januar 2018. Vi søker derfor etter ny direktør til å lede og utvikle museet videre.                                                                                                                                                 ...