STEIN PÅ STEIN

Utstilling laget av elever ved

Hadeland videregående skole

i Nysetergruvene

>>>

 

 

ETTERLYSNING

 

Hadeland Bergverksmuseum

etterlyser gruver, skjerp

og steinbrudd

Les mer >>>

 

 

SOMMEREN

RANDSFJORDMUSEENE

>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUNNLOVSJUBILEET

Les om Randsfjordmuseenes

program for 2014>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstner Einar Sigstad

& Kittilbu Utmarksmuseum

inviterer grupper til 

“En blomstrende, kulturell og

smakfull dag på Kittilbu”

-sommeren 2014

>>>

 

 

 

 

 

SOMMERYOGA

på Hadeland Folkemuseum

>>>

 

 

 

 

 

 

 

Dagens åpningstider Nyheter Ikke gå glipp av Takk til
Hadeland Bergverksmuseum>>>
Hadeland Folkemuseum>>>
Kittilbu Utmarksmuseum>>>
Lands Museum >>>

Hadeland Bergverksmuseum  

etterlyser gruver, skjerp og steinbrudd >>>

Steinalderdag på Kittilbu
Bli kjent med livet på en steinalderboplass  Les mer her >>>