NORGE GJENNOM 200ÅR

8.juli åpner to veveutstillinger

på Lands Museum

Les mer >>>

 

STEIN PÅ STEIN

Utstilling laget av elever ved

Hadeland videregående skole

i Nysetergruvene

>>>

ETTERLYSNING

 

Hadeland Bergverksmuseum

etterlyser gruver, skjerp

og steinbrudd

Les mer >>>

 GRUNNLOVSPRIDE

HADELAND FOLKEMUSEUM

Les mer >>>

 

 

 

 

 

 

 

 SOMMEREN

RANDSFJORDMUSEENE

>>>

 

GRUNNLOVSJUBILEET

Les om Randsfjordmuseenes

program for 2014>>>

Kunstner Einar Sigstad

& Kittilbu Utmarksmuseum

inviterer grupper til 

“En blomstrende, kulturell og

smakfull dag på Kittilbu”

-sommeren 2014

>>>

 

SOMMERYOGA

på Hadeland Folkemuseum

>>>

Dagens åpningstider Nyheter Ikke gå glipp av Takk til
Hadeland Bergverksmuseum>>>
Hadeland Folkemuseum>>>
Kittilbu Utmarksmuseum>>>
Lands Museum >>>
Grunnet vedlikehold er detmidlertidig ingen omvisning i Tingelstad gamle kirke
>>>

Hadeland Bergverksmuseum etterlyser gruver, skjerp og steinbrudd Les mer her>>>

Slåttedag på Kittilbu
Vil du lære mer om slåtteenger? Les mer her >>>

Hadelandsgruben 1538 – et lite, lokalt gruvedrama. Les mer her>>>